Sejlads Shipping Teknologi Maskin

Uddannelsen

Uddannelsen

Klik her og læs folderen om HF Søfart Frederikshavn

HF Søfart er en 3-årig gymnasial uddannelse, der veksler mellem teori, skumsprøjt og praksis. Kort fortalt indeholder uddannelsen

  • en hf-uddannelse
  • skibsassistentuddannelsens grundmodul
  • et togt med Skoleskibet DANMARK eller et tilsvarende landmodul
  • to valglinjer:

linje

Valglinjerne giver dig mulighed for selv at tone uddannelsen i den ønskede retning, så du bedst muligt forbereder dig på dit videre uddannelsesforløb.

Det boglige og det praktiske
Den boglige del får du primært på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Her får du en hf-uddannelse, der desuden giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse (fag og niveau afgør, hvilke uddannelser du kan søge).

Som på de andre ungdomsuddannelser undervises du her i bl.a. dansk, matematik, engelsk og historie. Nogle af fagene afhænger af den linje, du vælger. På den maskintekniske linje vil du f.eks. få fysik på B-niveau, mens du på den nautiske linje i stedet vil få erhvervsøkonomi og innovation.

Den praktiske del af HF Søfart foregår på skoleksibet Danmark, MARTEC og Skagen Skipperskole. På togtet med Skoleskibet DANMARK får du din grunduddannelse som sømand, og du lærer bl.a. om søvejsregler, skibsteknik, sundhedslære og søsikkerhed. Togtet indeholder også et ophold på MARTECs Værkstedsskole.

På MARTEC og Skagen Skipperskole foregår undervisningen i valglinjerne. Det faglige indhold i varierer en del, men for at give dig en idé om forskellene, kan du her se nogle eksempler på den faglige toning:

Nautisk linje

Maskinteknisk linje

Shipping: Offshore: Højniveau: Offshore:
⋅ økonomi i shipping
⋅ forskellige skibstyper
⋅ shippinggeografi
⋅ internationale konventioner
⋅ shippingdokumenter
⋅ kunderelationer
⋅ maritimt offshore ⋅ branchekendskab
⋅ radiooperatørkursus
⋅ manøvrekursus til fartøjsfører
⋅ arbejdsmiljø
⋅ der vælges mellem matematik A eller B, fysik B, engelsk A med maritim, teknisk toning ⋅ hydraulik
⋅ redningsbådstyper og udsætning
⋅ højderedning og betjening af kraner
⋅ helikopterevakuering
⋅ el-teknisk arbejde

 

Det praktiske og det boglige spiller naturligvis sammen på mange måder og tidspunkter, bl.a. i form af fælles projekter mellem skolerne på hvert semester.

Ubefaren skibsassistent
Med en HF Søfart får du – uanset hvilken linje (nautisk eller maskinteknisk) du vælger – først og fremmest skibsassistentuddannelsens grundmodul og bliver dermed ubefaren skibsassistent. Det betyder bl.a., at du ved noget om brandbekæmpelse, sø- og arbejdssikkerhed samt førstehjælp. Dette grundmodul skal alle på HF Søfart have.

Som ubefaren skibsassistent kan du komme ud at sejle som den praktiske medarbejder om bord på et handelsskib. Du er med helt fremme, når skibet skal fortøjes i havnen og bagefter losses. Du er med til at holde vagt på broen (styrehuset), men er også med i maskinrummet, spuler dækket og vedligeholder motorer.

Hent folder
HF Søfart folder 2016

Spørgsmål?

  • Har du spørgsmål til hf-uddannelsen, kan du ringe til Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus på tlf. 98 42 44 33 eller send en mail her: kontakt@frhavn-gym.dk
  • list
  • Har du spørgsmål til skibsassistentuddannelsens grundmodul, de to valglinjer eller skoleskibet DANMARK, kan du ringe til MARTEC på tlf. 96 20 88 88 eller send en mail: martec@martec.nu