Sejlads Shipping Teknologi Maskin

Højniveau, maskinteknisk

Drømmer du om at læse videre til ingeniør? – Så skal du vælge højniveaufag på maskinteknisk linje!

Hensigten med at vælge højniveaufag på maskinteknisk linje er at forberede dig til en videregående uddannelse målrettet de maritime erhverv eller andre tekniske uddannelser. De fag, du vælger at opgradere (altså vælger på et højere niveau), vil således have en maritim, teknisk toning. Med f.eks. matematik på A-niveau vil du således udvide det felt af videregående uddannelser, du kan søge optagelse på.

Nautisk linje

Maskinteknisk linje

Shipping: Offshore: Højniveau: Offshore:
økonomi i shipping
forskellige skibstyper
shippinggeografi
Internationale konventioner
shippingdokumenter
kunderelationer
maritimt offshore branchekendskab
radiooperatørkursus
manøvrekursus til fartøjsfører
arbejdsmiljø
Der vælges mellem matematik A eller B, fysik B, engelsk A med maritim, teknisk toning hydraulik
redningsbådstyper og udsætning
Højderedning og betjening af kraner
helikopterevakuering
el-teknisk arbejde

 

Det kunne dreje sig om bacheloruddannelser som Maskin og produktion, Matematik og teknologi eller Miljøteknologi, som har den tekniske toning. Med de rigtige A- og B-niveaufag har du dog også mulighed for at læse videre på uddannelser, der slet ikke har hverken maritim eller teknisk toning.

På maskinteknisk linje skal alle gennem et værkstedsmodul. Her vil du via faglig og teoretisk undervisning opnå håndværksmæssige færdigheder, der skal sætte dig i stand til selvstændigt at anvende disse færdigheder i såvel planlægning som ved udførelse af maskinteknisk og el-teknisk vedligehold og reparation.

  • Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan bruge en HF Søfart til, er du velkommen til at kontakte MARTEC på 96 20 88 88.