Sejlads Shipping Teknologi Maskin

Offshore, nautisk

Interesserer du dig for sejlads? – Så skal du vælge offshore på den nautiske linje!

Hensigten med offshore på den nautiske linje er, at du uddanner dig til skibsfører eller skibsofficer. Hvis du vælger denne linje, kan du få op til et ½ års merit på disse uddannelser.

Nautisk linje

Maskinteknisk linje

Shipping: Offshore: Højniveau: Offshore:
økonomi i shipping
forskellige skibstyper
shippinggeografi
Internationale konventioner
shippingdokumenter
kunderelationer
maritimt offshore branchekendskab
radiooperatørkursus
manøvrekursus til fartøjsfører
arbejdsmiljø
Der vælges mellem matematik A eller B, fysik B, engelsk A med maritim, teknisk toning hydraulik
redningsbådstyper og udsætning
Højderedning og betjening af kraner
helikopterevakuering
el-teknisk arbejde

 

Du skal gennem teoretisk og praktisk uddannelse opnå viden og færdigheder, så du efter passende sejltid kan fungere som bedstemand eller fører i et mindre skib i off-shoresektoren i nationalt farvand.  Du opnår desuden den fornødne merit, så du også vil kunne udmønstre direkte i passagerskibe som ubefaren.

  • Branchekendskab – maritim offshore
  • Uddannelse i grundlæggende sikkerhed ved sejlads med passagerer.
  • Uddannelse i kunderelationer, opførsel over for og servicering af kunder (passagerer) inden for offshore sektoren.
  • Arbejdsmiljøkursus (§ 16).
  • Radiooperatørkursus ROC.
  • Manøvrekursus til fartøjsfører.
  • Teoretiske emner til Duelighedsbevis til handelsskibe.
  • Kursus i Fast Rescue Boat
  • Health, Safety, Environment, & Quality (HSEQ) relevant for maritim offshore

Uanset, hvilken linje du vælger, vil der være et fælles grundmodul. På nautisk linje vil du på grundmodulet skulle arbejde med bl.a. sikkerhed til søs, navigation, søvejsregler og sejladsplanlægning. Læs mere om grundmodulet her.

  • Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan bruge en HF Søfart til, er du velkommen til at kontakte MARTEC på 96 20 88 88.