Sejlads Shipping Teknologi Maskin

Offshore, maskinteknisk

Drømmer du om at arbejde på en boreplatform? – Så skal du vælge offshore på maskinteknisk linje!

Hensigten med offshore på maskinteknisk linje er at blive maskinmester. Hvis du vælger maskinteknisk linje, kan du få op til et ½ års merit på maskinmesteruddannelsen. Du forbedrer dine muligheder for at komme til at arbejde på f.eks. offshore platforme eller med offshore vindmøller.

Nautisk linje

Maskinteknisk linje

Shipping: Offshore: Højniveau: Offshore:
økonomi i shipping
forskellige skibstyper
shippinggeografi
Internationale konventioner
shippingdokumenter
kunderelationer
maritimt offshore branchekendskab
radiooperatørkursus
manøvrekursus til fartøjsfører
arbejdsmiljø
Der vælges mellem matematik A eller B, fysik B, engelsk A med maritim, teknisk toning hydraulik
redningsbådstyper og udsætning
Højderedning og betjening af kraner
helikopterevakuering
el-teknisk arbejde

 

Du får flere af de obligatoriske sikkerhedskurser, som skal til for at arbejde offshore. Her kan du se, hvad du skal arbejde med:

  • Branchekendskab
  • Søsikkerhed/offshoresikkerhed
  • Brandbekæmpelse og – beredskab
  • Redningsmidler/bådfører
  • Helikopterevakuering (HUET)
  • Miljøbeskyttelse
  • Arbejdsmiljø, herunder APV (arbejdspladsvurdering), sikkerhedsarbejde
  • Rescue and working in heights (GWO-kursus)
  • Betjening af kraner og anhugning

På maskinteknisk linje skal alle gennem et værkstedsmodul. Her vil du via en faglig og teoretisk undervisning opnå håndværksmæssige færdigheder, der skal sætte dig i stand til selvstændigt at anvende disse færdigheder i såvel planlægning som ved udførelse af maskinteknisk og el-teknisk vedligehold og reparation.

  • Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan bruge en HF Søfart til, er du velkommen til at kontakte MARTEC på 96 20 88 88.